Συνεργαζόμενα Εργαστήρια

Εργαστήριο Αιμοποίησης

Ερευνητικό Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας

Εργαστήριο Μοριακής Παθολογίας και Γενετικής του Ανθρώπου

Εργαστήριο Βιολογίας Αιματολογικών Νόσων
& Καρκίνου στα Παιδιά

Language