Παροχές φοιτητών

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται μια αρχική συνάντηση (καλωσόρισμα-ενημέρωση) στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι ενημερώνονται για το ΠΜΣ, ενώ γίνεται και επίλυση αποριών για διάφορα θέματα (είτε οργανωτικά, δομή ΠΜΣ, είτε θέματα παροχών).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ