Εργαστήριο Βιολογίας Αιματολογικών Νόσων και Καρκίνου στα Παιδιά