Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή ΤΚ 71003 Περιοχή Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο:
0030 2810 39-4650/ 0030 2810 39-4868
Αποστολή Email
(προαιρετικό)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

slide-1.jpg