Συνέντευξη Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.